A 2012. január 1-jén hátályba kerülő 2011. CCIV. törvény értelmében a doktorandusz hallgatókat tömörítő érdekképviseleti szervezet a trv. hatályba kerülésétől kezdődően az adott intézményi hallgatói önkormányzatától függetlenül, különálló egységként végzi tevékenyégét.

A doktori képzésben tanulmányokat folytató hallgatók intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat (DÖK, korábban Doktorandusz Hallgatók Tanácsa (DHT)) látja el. Tagja valamennyi a Szegedi Tudományegyetemen tanulmányokat folytató doktorandusz.

Az DÖK fő tevékenysége a hallgatói érdekvédelem, a pályázati lehetőségek figyelése, erről való tájékoztatás, illetve a kommunikáció elősegítése az egyes doktori iskolák hallgatói, valamint a hallgatók és doktori iskola vezetői között.

Az Elnökség mellett az önkormányzaton belül működő Érdekképvisleti Bizottság, Kommunikációs Bizottság és a Pályázat Figyelő bizottság látja el a fentebb említett feladatköröket.

Az önkormányzat működésének törvényi keretek által nem szabályozott részeit a Doktoranudusz Önkormányzat Alapszabályzata rögzíti, mely a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa által elfogadásra került.

Az egyes doktori iskolák választott képviselőinek sora és elérhetősége az alábbi linken olvasható.

A Szegedi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata nem redelkezik önálló költségvetéssel.