A pályázat célja a doktori képzésben részvevő doktoranduszok ösztönzése tudományos munkájuk intenzív végzésére, a doktori fokozatuk mielőbbi megszerzésének segítése. A felhívás a Hallgatói Juttatási Szabályzat 8. sz. melléklete alapján készült. Az ösztöndíj összege 240.000,- Ft.

 

Pályázati támogatást kaphat az SZTE valamennyi doktori iskolájának doktorandusza, aki

  • a pályázat benyújtásakor II. vagy III. évfolyamos aktív doktorandusz hallgatója az SZTE valamely doktori iskolájának magyar nyelvű képzésén
  • a kutatási tervében vállalt feladatok megvalósítását más forrás nem támogatja (az alap PhD ösztöndíjak kivételével),
  • munkavégzésre irányuló jogviszonnyal nem rendelkezik (ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § szerinti hallgatói munkaszerződést)

A pályázati teljesítés kezdeti időpontja 2017.04.01., befejezése 2017.07.31. A pályázónak a pályázat futamideje alatt aktív státuszúnak kell lennie. A pályázati időszak végén az elvégzett munkáról rövid beszámolót kell írni.

 

A pályázat futamideje legfeljebb egy hónappal rövidíthető le, amennyiben a kutatási tervben vállalt feladatait a hallgató befejezi és ezt a doktori iskola elfogadja valamint leigazolja. Ebben az esetben a pályázat teljesítettnek és lezártnak tekintendő.

 

A pályázóknak az előírásoknak megfelelően az adatbázisokban az adataikat frissíteniük kell. Ezek közé tartozik az MTMT, az SZTE Publicatio Repozitórium és az Országos Doktori Tanács doktoranduszi adatlapja.

 

Pályázni a Doktori Intézet honlapjáról letölthető adatlap kitöltésével és beküldésével lehet. A pályázati adatlapot a Doktori Intézethez kell beküldeni elektronikus felületen.A pályázati anyag beküldési határideje: 2017. február 27.

 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a coospace fórumon tehetik fel. A pályázati ügyintéző Egri Katalin előadó, technikai jellegű kérdésekkel hozzá is fordulhatnak. Elérhetősége:

Tel: +36-62-544-022

e-mail: dokint@rekt.u-szeged.hu